Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

Hyundai Kona 1.6 Turbo 2019

  • Màu đỏ zin từ A-Z
  • Đời 2019, đklđ 12/2019
  • 1 chủ duy nhất đến nay
  • Odo: 13.000 km chuẩn 4 vỏ zin, sơ cua chưa chạm đất
  • Bão dưỡng hãng đầy đủ Full lịch sử
  • Giá 698 triệu
  • Youtube : http://www.youtube.com/c/TuyenotocuSaiGon