Honda City Top 2017

Honda City Top 2017

Honda City Top 2017

ODO: 45.000km
Xe tư nhân 1 chủ từ đầu

Trang bị:

– Body kit Modulo chính hãng Honda
– Đuôi gió thể thao – Bô on-off
– Cách âm toàn bộ xe
– Cam Hành trình
– Lót sàn simily

*** Giá bán 495 triệu