Chevrolet Cruze 2016 LTZ Số tự động

Chevrolet Cruze 2016 LTZ Số tự động

Chevrolet Cruze 2016 LTZ Số tự động

– ODO 45.000

– Màu vàng cát, nội thất xám

– Biển Thành Phố tên cá nhân

– Bao Test hãng

Giá 425 triệu