Mitsubishi Zinger 2011 At full

Zinger 2011 At full Màu : Bạc ánh xanh Odo :120.000km Ghế da nguyên zin nguyên bản , máy móc còn nguyên bản 4 vỏ mới keng. Mua về chỉ…